Naar Dorcas.nl
Dorcas winkelEindhoven

Help Dorcas Helpen

Word donateur Word donateur
Kom in actie voor de allerarmsten! Doneer online of bel 0228 59 59 00

Klaar terwijl u winkelt

Spelregels van de Dorcas Reparatie Service

 

 1. Met de Dorcas Reparatie Service willen we een bijdrage leveren aan het verminderen van de afvalstroom en het hergebruik van goederen die niet meer functioneren.
 2. De Dorcas Reparatie Service  gebruikt een inschrijfformulier ter registratie. Met de ondertekening van dit formulier verklaart u zich akkoord met deze huisregels en voorwaarden.
 3. Het inschrijfformulier, met o.a. persoonsgegevens van de bezoeker, wordt twee jaar door de Dorcas Reparatie Service bewaard.   We verwerken de gegevens volgens onze privacyverklaring; deze kunt u bekijken op de website van Dorcas (dorcas.nl/privacy).
 4. De activiteiten van de Dorcas Reparatie Service worden op vrijwillige basis uitgevoerd door de aanwezige medewerkers.
 5. De Dorcas Reparatie Service is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van verstrekte reparatieadviezen of - instructies, voor schade aan de ter reparatie aangeboden voorwerpen, voor gevolgschade of voor andere schade die het gevolg is van activiteiten van de Dorcas Reparatie Service
 6. Uw vrijwillige bijdrage komt ten goede van de projecten die de Dorcas winkel Eindhoven ondersteunt. Deze kunt u ter plaatse van de reparatie voldoen.
 7. U dient zelf zorg te dragen voor te vervangen onderdelen. In het geval  de Dorcas Reparatie Service het benodigde toevallig op voorraad heeft, vragen we u daarvoor ook een extra bijdrage.
 8. Bezoekers die kapotte voorwerpen aanbieden ter reparatie, doen dat op eigen risico.
 9. De Dorcas Reparatie Service geeft geen garantie op de uitgevoerde reparaties en is niet aansprakelijk als voorwerpen die in de Dorcas Reparatie Service zijn gerepareerd, thuis toch niet blijken te functioneren.
 10. De Dorcas Reparatie Service behoudt zich het recht voor om bepaalde voorwerpen niet te repareren. Dit kan doordat een reparatie te lang gaat duren of te ingewikkeld is of omdat het betreffende product onveilig is.
 11. De reparateurs zijn niet verplicht om gedemonteerde apparaten die niet gerepareerd kunnen worden, weer in elkaar te zetten.
 12. De bezoekers van de Dorcas Reparatie Service zijn zelf verantwoordelijk voor het netjes afvoeren van kapotte voorwerpen die niet konden worden gerepareerd. Mocht u eea toch achter willen laten dan vragen we daar een afvoerbijdrage van 2,50 Euro voor
 13. Om lange wachttijden te voorkomen, wordt bij drukte maximaal één kapot voorwerp per persoon bekeken. Voor een volgend voorwerp sluit de bezoeker weer achter in de rij aan.
 14. De Dorcas Reparatie Service werkt volgens het ‘klaar-terwijl-u-wacht’ principe. Dit betekent dat we geen te repareren producten in voorraad nemen.
 15. We vragen van de klant om ook gedurende de reparatie de winkel niet te verlaten. U dient zelf te checken of het te repareren product al klaar is.
 16. Als het product bij het sluiten van de Dorcas Reparatie Service nog niet is opgehaald, behoudt de Dorcas Reparatie Service zich het recht voor het betreffende product aan de winkelvoorraad over te dragen.
 17. Ter identificatie van goederen die aan de Dorcas Reparatie Service worden aangeboden, bevestigen we een groen label aan uw product. Dit label dient u bij het verlaten van de winkel bij de kassa te laten verwijderen.

 

 

 

 

 

 

Rekeningnummer NL04 RABO 0106 2500 00 | KvK-nummer 41236410 | Disclaimer